Medialt  arbete!        
                                           
Jag håller privatsittningar, men kan även ta det via telefonen, Nedan följer lite kort information om hur jag som medium arbetar.
 
Kan alla utveckla sin mediala förmåga?
Ja, alla kan utveckla sin medialitet men alla blir inte medium, precis som att alla som tar sånglektioner, men alla kan inte bli sångare.
 Man har stor nytta av medialiteten även i andra yrken, det vardagliga livet, relationer osv. Det finns Kurser, cirklar och utbildningar som man kan gå  för att utveckla medialiteten och lära sig sina speciella "GÅVOR" och hur man ska kunna använda detta.

Hur arbetar ett medium?
Ett medium använder sina sinnen (lukt, känsla, smak, hörsel, synen, sjätte sinnet)för att kommunicera med andevärlden.
Vi länkar/tonar  in oss på andevärlden genom att gå in på samma energifrekvens som andevärlden finns på. De gör man genom att öppna sitt chakran. Detta kallas för mentalt mediumskap då man kommunicerar med hjälp av följande tre sätt:
 

 -    Clairvoyance (klart seende),man beskriver kommunikatörens utseende,som längd,vikt,omgivning och tolkar in detaljer & symboler  som kommer .                                                                                                            -  Clairsentience ( klart kännande),man känner kommunikatörens      personlighet, som glädje.bitterhet.ledsamhet osv & får även en fysisk smärta (t.ex.ont i hjärtat om kommunikatören dog i hjärtattack) man kan även känna lukter,smaker osv
-    Clairaudience (klart hörande),man hör ord eller meningar som egentligen känns som en känsla el tanke.(man kan även få budskap osv.)

Det som är viktigaste för dej är att jag som medium visar att andevärlden finns och att man kan kommunicera med döda anhöriga, vänner, släkt osv att det är fullt möjlig.
Med hjälp av det bla. ovan nämnda sinnen, kan jag som medium beskriva kommunikatörens utseende, personlighet, omgivning & ev dödsorsak, sjukdomsbild och annat som är avgörande för att du ska kunna känna igen beskrivningen och VETAvem det är jag har fått kontakt med.
 När du känner igen kommunikatören, förmedlar jag budskap osv. Dessa budskap brukar huvudsakligen handla om  vägledning i vad som är viktigt för dej just nu, vad du bör tänka på el om du är på fel väg i livet men kan även handla om att kommunikatören t.ex. vill säga att han/hon finns med dej & vill hjälpa dej med något el kanske rent av bara vill säga förlåt för något, budskapen är så olika!

 Kan mediet välja vem den vill kontakta i andevärlden?

Nej, andevärlden bestämmer vem som ska få komma igenom och alla som har någon form av koppling till dej kan komma.
Det behöver alltså inte röra sig om en släkting, det kan komma andra personer som man minst anar. Det kan vara en gammal släkting , bekant, lärare/lärarinna, en partner, en före detta partners bekanta, släktingar, farfars gamla granne osv. Man behöver inte ha direkt koppling till personen som kommer, kopplingen kan vara en tredje person.
Det är vår uppgift som medium att genom vårt arbete, förklara att våra själar aldrig dör, utan att själen lever vidare...Det är vårat arbete att fömedla budskap & hjälpa människor få kontakt med sina döda anhöriga osv ...