Om oss

           Reikihealing!!!!

 

  Kort om Reikins ursprung

Mikao Usui var den som grundade Reikihealingen under mitten på 1800-talet. I sitt sökande efter att lära sig om helande, tog han sig till det heliga berget Kurama där han mediterade i 21 dagar. Den 21:a dagen fick han initiering av en kraftkälla (som jag tror är andevärlden) och vidare instruktioner i utövandet av en uråldrig healingmetod som han kom att kalla för Reiki.
 Reiki betyder "universiell livsenergi". 
 Mikao Usui hann utbilda 16 Reikimasters innan han dog 1926, en av dessa var Dr. Chujiro Hayashi. Han utnämndes till Usuis efterträdare och fortsatte utbilda Reikiutövare. Han vidareutvecklade handpositionssystemet, initieringssystemet och Reikigraderna.
 
De olika graderna är:
Reiki I- man lär sig grunden, bl.a.  handpositioner
Reiki II- man lär sig bl.a.  distans healing
Reiki III (Mästargraden)- man lär sig bl.a. om  initieringarna
             

                  Reikiprinciperna
                            Bara för idag
                           Släpper jag all vrede
                           Bara för idag
                           Släpper jag all oro
                           Bara för idag
                           Är jag tacksam för  många välsingnelser
                           Bara för idag
                           Utför jag mitt arbete ärligt
                           Bara för idag  Är jag vänlig mot min 

                         nästa och mot allt levande        
  
  Jag tycker att skillnaden mellan Reikihealing & Spirituell healing  är arbetssättet.
 Faktum är att jag anser att alla olika healingformer egentligen hämtar kraft & släpper blockeringar från samma källa men att vi väljer olika sätt att utöva healingen på och kallar denna vid olika namn. Naturligtvis ger alla samma effekt och det är väl ändå huvudsaken, att healingen går dit den ska och bidrar till en positiv utveckling och välmående.